БАТТИ е неправителствена организация с централен офис в град Варна и клонове в София, Русе, Бургас и Благоевград. Експертите на БАТТИ са били част от повече от 60 регионални и интернационални проекти като главен организатор и партньор.

 

ПРОГРАМИ

България-Сърбия програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

България-Сърбия програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

2 април, 2021

България-Сърбия програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия е приета от Европейската комисия с Решение № C (2015) 5444 на 30 юли 2015 г. Първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (JMC) по Програмата също се проведе на 30 юли , в София. Пакетът за кандидатстване по Първата покана за представяне … Read More

България-Турция програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

България-Турция програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

2 април, 2021

България-Турция програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020 Програмата Interreg – IPA CBC България – Турция е разработена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и съответните национални стратегически документи. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ II и двете страни партньори България и Турция. Документът за програмата е … Read More

Гърция-България програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

Гърция-България програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

2 април, 2021

Гърция-България програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020 Свързване на Гърция и граничните региони на България: приемане на нова програма Interreg на стойност 129 милиона евро Европейската комисия прие днес програма за трансгранично сътрудничество за Гърция и България, чийто приоритет е да се повиши конкурентоспособността на МСП и да им се помогне да се разширят отвъд местните … Read More

 

От нашите клиенти

 

ПАРТНЬОРИ