Услуги

БАТТИ може да ви осигури доказани контакти, мрежи, ресурси чрез повече от 400 партньори в страната и опита, нужен да включи различни таргет групи; да събере заинтересованите страни, за да подпомогне обучение и обмяна на опит; да доразвие и да създаде нови творчески индустрии в региона и извън него. БАТТИ се интересува от участие в интернационални проекти, свързани с организиране на форуми за обмяна на информация и добри практики, трансфер на опит и съсредоточаване върху модерни технологии, дигитален бизнес, уеб-базирани решения, подпомагане на малки и средни предприятия, обучение, доживотно развитие, международно съдействие и социален диалог, екология, младеж, културен обмен, туризъм, трансгранични програми за съдействие и други.

Асоциацията създава възможност за членовете да обменят професионален опит и добри практики, да подпомогнат бизнес възможности и да ги подкрепят в трансфера на технологии и иновации. Тези цели се осъществяват чрез организиране на конференции и обучителни събития включващи специализирани дейности, отредени за подгрупи, и уеб базирани инструменти. БАТТИ събира консултанти в сферата на иновациите и технологиите, технологични брокери и консултанти за интелектуални активи, университети и центрове за научни проучвания, регионални агенции за развитие и търговски камари, научни паркове, центрове за иновации и инкубатори, инженерни консултанти, министерства и правителствени агенции и професионални организации за модернизиране на страната и регионите чрез главния актив на БАТТИ - идеи, трансформиращи бъдещето.

 

 

Exchange of information and best practices, transfer of experience with an emphasis on modern technology, e-business, web-based solutions, SME support, education, life-long learning, international cooperation and social dialogue, ecology, youth, cultural exchange, tourism, cross border cooperation programs.