БАТТИ Бургас е основана през 2015 година с идеята да създаде регионално общество от иноватори и професионалисти в сферата на технологиите, да промотира високи стандарти и да предлага помощ на малки и средни предприятия, неправителствени организации, обществения сектор, университети и други. Целта на организацията е обмен на добри практики и опит за развитие на икономиката, подобряване на качеството на живот и създаването на блага в Бургас и региона.

Бургас е вторият по големина град на черноморското крайбрежие на България и четвъртият по големина град в страната след София, Пловдив и Варна с население от 200,271 човека (2011). Градът е център на област Бургас и важен индустриален, транспортен, културен и туристически център в югоизточна България и на национално ниво. Той е най-бързо развиващият се град в България и втори по икономически потенциал, след столицата на страната. Бургас е важен пазарен и транспортен хъб с международно летище, което превозва повече от 2.5 милиона пътници годишно и едно от най-големите пристанища на черноморското крайбрежие. Пристанище Бургас е най-големият порт на България, бургаското летище е второ по значимост в страната. 

Бургас е разположен близо до комплекс от крайбрежни езера с площ от 95 кв км, от които 33 кв км са обявени за защитена зона. Освен обилните природни ресурси като риба, дивеч, морска сол и лечебна кал, които са от огромно значение за местната икономика, езерата са известни с биоразнообразието си. Бургас е центърът на българския риболов и индустрията по преработване на риба.

Градът, заедно със София, е един от ключовите елементи подкрепящи бъдещата Европейска транспортна мрежа на България и Паневропейски транспортен коридор 8, които включват конструирането на железопътната мрежа и развитието на пристанището и летището в града. Индустрията е водещ сектор в икономическия профил на Бургас- автомобилна индустрия, инсталации за високо и ниско напрежение, електроника, тъмни и светли нефтени продукти, химични фибри, пластмаси и други химични продукти, корабостроене, климатична техника и преработвателни станции за боклук, обработване на риба и други.

 

Открити конкурси:

Черноморска програма 2014 – 2020