БАТТИ Благоевград е основана през 2015 година с идеята да създаде регионално общество от иноватори и професионалисти в сферата на технологиите, да промотира високи стандарти и да предлага помощ на малки и средни предприятия, неправителствени организации, обществения сектор, университети и други. Целта на организацията е обмен на добри практики и опит за развитие на икономиката, подобряване на качеството на живот и създаването на блага в Благоевград и региона.

Благоевград е най-големият град в югозападна България, административен център на Община Благоевград и благоевградски окръг с население 70,881 човека. Градът се намира на брега на река Благоевградска Бистрица.

Градът е икономически и културен център на югозападна България. Намира се в долината на река Струма, в подножието на планините Рила и Пирин, на 101 км южно от София и близо до границата ни с Македония. Благоевград се слави с пешеходната зона в центъра на града, чиято архитектура е запазена от XIX век насам, и помещава много ресторанти, кафенета и бутици. Благоевград в дом на два университета - Югозападен университет "Неофит Рилски" и Американски университет България. 

Поради големия брой на студенти, местоположението си, природата и социалните фактори, градът има добре развита икономика. Областта се класира на шесто място по БВП на глава от населението в страната след индустриални области като София, Варна, София област, Пловдив и Бургас. Регистрираната безработица е малко под 10%, по-ниска от средното за страната.  

Индустриите в областта включват: хранителна и тютюнева - производство на животински продукти, плодове, зеленчуци, тютюн и алкохол; текстилна промишленост; дърводобивна индустрия и изработка на мебели; металургия; производство в електронната индустрия; производство на строителни материали; туризъм; фармацевтична индустрия; хартиена и пластмасова индустрия; обувна индустрия и други.

 

Открити конкурси:

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - бивша югославска република Македония за 2014 - 2020 г.

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020