Проект „TREASURE“

“Ecotextyle”, представлява европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

Съвместно културно богатство – Източник за развитие на предприемачеството в черноморския басейн - TREASURE

Номер на проекта: BSB-371

Период на провеждане: 11.09.2018 - 10.09.2020

Финансиране от: Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“

Партньори:

 • Община Констанца, Румъния - водещ партньор
 • Община Унгени, Молдова
 • Районно кметство Енез, Турция
 • Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации (БАТТИ)

Обобщение:

          Съдействието между обществата от черноморския басейн, участващи в проекта, възниква от общия интерес за разрешаване на общи проблеми и създаване на подходящи условия за устойчиво развитие на предприемачеството в сферите на културата и туризма. За да се развива то, е нужно да се създаде, оборудва и развива определена за целта инфраструктура. Финансирането е само част от усилията обществото да бъде запознато с опазването и развитието на природни и културни богатства в региона. В помощ на каузата са развитата до момента инфраструктура и съществуващото законодателство. Този пилотен проект се стреми да развие специфични дейности като оборудване на партньорите с нужните технологии, проучвания и музейни експозиции на природното и културно богатство на морското дъно. В края на проекта партньорите ще имат на разположение добра материална база (като оборудване за гмуркане) и ще представи резултатите по модерен начин (дигитални карти, фестивал и общи събития).

          Общата цел на проекта е да подпомогне качеството на живот на хората, живеещи по бреговете на Черно море, чрез устойчив растеж. Археологическите находки на общото природно и културно богатство в Черно море могат да генерират иновации и да допринесат към устойчивото развитие на държавите партньори.

 

Очаквани резултати:

 1. 1 филм за възстановяването на средновековието и промотиране на исторически паметници
 2. 500 компактни диска
 3. 1 атлас - дигитален албум, промотиращ градовете, участващи в проекта, и историческите и културни събития
 4.  Активен център за подводни проучвания и водни дейности в Енез като част от дестинациите на държави със споделени граници
 5. Обучителни семинари за местни екскурзоводи
 6. 1 добре оборудван информационен център
 7. 2 иновативни холографски прожекционни системи за Националния исторически и археологически музей Констанца и за културното и историческо наследство на България
 8. 1 лаборатория с специализирано оборудване за Националния исторически и археологически музей Констанца
 9. Спортни тренировки и културни дейности обвързани със специализирано оборудване в Центъра за водни дейности в Енез.
 10. Организиране на курс по подводно културно богатство и курс по гмуркане с цел научни открития
 11. Дигитални карти на България, Румъния и Турция (за най-добро потребителско преживяване, моля, използвайте Google Chrome Browser; картата не е предвидена за разглеждане на мобилни устройства)
 12. Проучване на археологията по българското черноморие
 13. Реконструирана сграда и център за подводни проучвания и водни спортове в Енез