Иновативна програма за обучение с цел включването на практики за разузнаване на конкуренцията и набелязване на технологични решения за МСП от производствените сектори

Период на изпълнение: 01.02.2022 – 01.08.2024

Програма: Еразъм +, Ключова дейност “Сътрудничество между организации и институции в провеждането на обучения“

Лидер на проекта: UNIVERSITE DE STRASBOURG, Франция

Партньорски организации:
INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA, Испания

SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, Полша

BATTI, България

Textilni zkusebni ustav, Чехия

Globalnet sp. z o.o., Полша

SIBILA

Иновациите и създаването на стойност в индустрията на ЕС се променят дълбоко, водени от нов тип потребител, който очаква съвместно създаване на стойност, свързаност и измервания на ефективността в реално време.

В резултат на това през 2013 г. Европейският комитет по стандартизация публикува Европейската техническа спецификация CEN/TS 16555-1 относно иновативните Системи за управление за подпомагане на организациите при внедряването на иновации.

За правилно внедряване на напредничава Система за управление, важно е да се приложи стратегия за наблюдение на технологиите и конкурентно разузнаване, ключови инструменти, определени от  Обсерваторията за индустриално технологично предвиждане като структурирана система за търсене, откриване и анализиране на средата за непрекъснато предаване на информация и знания, за да се постигне яснота в основните дейности в даден сектор.

Както изучаването на технологиите, така и конкурентното проучване се превърнаха в ключови бизнес практики за придобиване на конкурентно преимущество в днешната все по-дигитална, глобална и динамична среда. Те позволяват на организациите да разберат най-новото развитие на конкурентите си, систематично да наблюдава какво се случва в тяхната среда, да предвижда промени и за вземане на решения, минимизиране на рисковете и използване на възможности за иновации. В този смисъл в работата на МСП от сектори, които
традиционно следват модни тенденции, като мебели и текстил, започва да се усеща важността на наблюдението бизнес средата, за научаването на най-съвременните тенденции в бъдещето и адаптирането към пазарните промени. Освен това е важно ключовият персонал да има правилните умения за включването на такива практики в ежедневните дейности.
Следователно систематизирането на иновационна стратегия става все по-важна в такива сектори, които трябва да приемат стратегии за управление на иновациите и актуализират своите умения и знания, както се препоръчва в секторните доклади заявявайки необходимостта от адаптиране на системите за обучения, за да включват нови специфични за сектора умения и компетенции, необходими в бъдеще.

И двата сектора в Европа са масово доминирани от малки предприятия, изискващи гъвкавост и множество умения в рамките на персонала и много специфични и ясни програми, които им позволяват да вложат придобитите умения и компетентност в практика в конкретен процес. Тези сектори претърпяха значителни промени, за да се съсредоточат върху повишаване на качеството, иновации и нови области на приложение, което принуждава организациите да бъдат постоянно информирани за всичко, което се случва наоколо, а не само на технологични или секторни новини.

Основните предстоящи възможности са в продължаването на инвестиране в умения, креативност, научни изследвания, иновации и нови технологии. И текстилният, и мебелният  сектор имат общи проблеми, като ожесточената конкуренция от азиатските пазари, но също така и общи възможности и силни страни, като демонстрираните стремежи към иновации и показаната устойчивост и нови бизнес модели, произтичащи от новия профил на потребителя. В този смисъл правилно внедрените системи за управление на иновациите се превръщат в голямо предимство за противодействие на техните общи нишки и слабости.

СИБИЛА ще отговори на текущите нужди на целевите групи за повишаване на качеството на своите дейности и практики на техните организации, които ще осигурят ясни ползи:

-Предвижда промените в околната среда чрез идентифициране на заплахи и нови бизнес възможности.

-Намаляване на рисковете, идентифициране на алтернативни продукти и конкуренти.

-Идентифициране на нови партньори и сътрудници, отваряне към нови участници, които не са очевиден избор в съответния сектор.

-Информираност относно най-добрите практики в бизнеса и управлението на научноизследователска и развойна дейност.