Проект „i- CARE“

“Ecotextyle”, представлява европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

Повишаване на развитието на академичната общност към рехабилитационното инжинерство

Референтен номер на проекта: 586403-EPP-1-2017-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP 

Период на провеждане: 10.2017-09.2020

Финансиране: Програма ERASMUS+

Обобщение:

Проектът i-CARE е воден от организацията "Университет Al-Azhar" Газа. Палестина участва с помощта на други 7 партньора:

- Ислямски универитет Газа (The Islamic University of Gaza)

- Колеж по приложни науки (UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES) – Палестина

- Рехабилитационен център и болница El-Wafa (El-Wafa Medical Rehab and specialized surgery hospital) - Палестина

- Dublin City University - Ирландия

- Русенски университет „Ангел Кънчев" – България

- Институт по рехабилитация (University Rehabilitation Institute) - Словения

- Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации- БАТТИ – България

Проектът i-CARE цели да намали дистанцията между рехабилитационните технологии от една страна и образованието в палестинските университети и процедурите и практиките в палестинските рехабилитационни центрове от друга. Целта на проекта е да повиши знанията, уменията и способностите на академичния персонал, рехабилитаторите и студентите от съответните дисциплини, за да достигнат препоръчаните европейски стандарти в полето на науката и рехабилитационните технологии.

Целите на проекта включват:

 1. Развитие на рехабилитационните технологии и научните курсове по темата. Подобряване на академичните програми, за да съответстват на стандартите на преподаване в страните партньори, членки на ЕС.
 2. Повишаване на квалификацията на академичния персонал, рехабилитаторите и студентите по рехабилитационни технологии и науки.
 3. Развитие на учебен план за четири факултета в палестинските университети партньори, адекватен за преподаване на съответните дисциплини.
 4. Развитие на рехабилитационното лечение и основаване на лаборатория за предоставяне на рехабилитационни услуги, която да подпомага дейността на персонала и студентите от университетите партньори.
 5. Да увеличи практическото представяне на преподаватели, професионалисти и студенти по рехабилитационни технологии и науки.
 6. Да подпомогне взаимодействието между секторите на висшето образование и  на рехабилитационните технологии на национално и международно ниво.

Очаквани резултати:

 1. Съответствието на на образованието  и практиката по рехабилитационни технологии в Палестина в европейските стандарти.
 2. Определени преподаватели ще получат адаптирани обучения в сферата на рехабилитационните науки и технологии в универитетите на партньорите от ЕС. Тези обучения ще помогнат на преподавателите да подготвят специализирани курсове в сферата на рехабилитацията от практическа, научна и технологична перспектива, което ще помогне подобряването на съществуващите бакалавърски програми.
 3. Професионални обучения с европейските партньори, за да се придобият исканите практически знания и да се приложат на местно ниво и да се разпространят рехабилитационни практики чрез ръководства съобразени със стандартите на ЕС.
 4. Студентите също ще имат възможността да получат практически семинари с местните партньори засягащи истински пациенти като се използват най-новите знания и оборудване.
 5. Проекта има за цел да въздейства на пациенти като подобри рехабилитационните практити и достъпните технологии, които да повишат качеството им на живот.
 6. Проектът ще има позитивно действие върху широк кръг от участници - местни университети, вносители на медицинско оборудване, министерства на здравеопазването и образователния сектор. Това ще се случи чрез по-добра информираност относно рехабилитационните технологии и потенциалът при инвестиране в тях, образованието и проучванията в този сектор. Местното общество ще се възползва от по-добри услуги и продукти предоставени от университетите и болницата.

Първа международна среща в Дъблин, Ирландия

Партньорите по проект i-CARE се срещнаха в Дъблин, Ирландия от 11/07/2018 до 13/07/2018, за да продължат работа по проекта с фокус върху изготвяне на детайлен план за обучения в ЕС.

DCU Ирландия, ирландския партньор по проекта, имаше отговорността да организира първата международна среща на i-CARE, която послужи като случай представителите на всички партньори по проекта да се запознаят един с друг. Срещата имаше за цел да работи върху детайлния план за обучения. По време на събранието, партньорите имаха възможността да споделят идеи и правят предложения за достигане до най-ефикасни резултати по проекта. Бяха изнесени презентации от всяка една от партньорските организации последвани от отворени дискусии и семинари по предложените теми. Партньорите обсъдиха идеи и направиха анализ на нуждата от предложените проекти и предложените теми на основата на приоритети и мнението на отговорното тяло.

За да следите дейностите по този проект онлайн, моля, посетете официалната страница на проекта http://icare.alazhar.edu.ps/index.aspand или се свържете с партньорската организация във вашата страна (battinnovation@gmail.com).