Проект „Ekotextyle“

“Ecotextyle”, представлява европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

“Ecotextyle” - европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

Ecotextyle” - европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

Организации от шест различни държави ще работят съвместно в този транснационален проект, който ще се развие в рамките на две години от 01/10/2017 до 30/09/2019, като фокусът му ще бъдe повишаване на квалификацията и отношението на работещите в обувния и текстилен сектор към екологично устойчивите суровини и материали.

Испанският град Арнедо бе домакин на първата транснационална среща от 31/01/2018 до 03/02/2018, свързана с проекта, финансиран по програмата "Еразъм +" на Европейската комисия.

14 професионалиста от обувната, текстилната промишленост, както и от образователния сектор ще участват в това събитие, за да започнат работа по обсъждане на съдържанието и подготовка на материалите за обученията.

Ecotextyle: Професионално образование и обучение за оптимално взаимодествие с околната среда в обувния и текстилния сектор" е 24 месечно партньорство на европейско ниво, координирано от Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR) в кооперация със социална компания от Арнедо Neo Sapiens, BATTI (България), Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) (Италия), Institute of Leather Industry in Lodz (IPS) (Полша), Zavod IRCUO (Словения) и SATRA Technology Centre (Англия). Разработването на този иновационен проект има за цел да събере организации, работещи по създаване на програми за обучение и образоване, насочени към екологичните взаимодействия на продуктите в обувния сектор и производството на свързаните с него текстилни компоненти.

Основната задача на това партньорство ще бъде разработване на подходящи обучения или центрове за квалификация, за да може да се приложи методологията на PEF (product environmental footprints) в съответствие с бъдещите европейски директиви. Идеята е обмяна на опит между участниците по време на съвместните разработки, касаещи обучението на заетите в обувния сектор по отношение екологичните практики и тенденции, както и обезпечаването им с необходимите умения и компетенции, необходими за подходящо развитие на професионалните им профили (на местно или международно ниво).

За да бъдат постигнати планираните резултати, партниращите си организации ще създадат он-лайн тренировъчна платформа, както и фейс то фейс уьркшопове на различни езици засягащи теми като анализ на жизнения цикъл на продукта, екодизайн, екологични взаимодействия, брандиране на екологичните продукти и др., съчетавайки както формални, така и неформални методологии. Като краен резултат “Ecotextyle” програмата ще може да предложи възможности за обучение и самооценка, които биха могли да осигурят всички необходими умения, като удостоверят придобитите квалификации и съответните сертификати в обувния сектор, както за екологично устойчиви продукти, така и за производителите им.

 

 

Можете да проследите текущите дейности по този проект он-лайн, като се присъедините към създадената фейсбок страницата или уебсайт (www.ecotextyle.eu) или да се свържете с партньорската организация във вашата страна - BATTI (България):

Е-mail: battinnovation@gmail.com /  web: www.batti.eu

Print