Начално обучение за водачи на електрически товарни велосипеди "CABIT"

Период на изпълнение: 01.09.2020 – 31.08.2022

Програма: Еразъм +, Ключова дейност “Сътрудничество между организации и институции“

Лидер на проекта: Accentuate (North East) Limited, Великобритания

Партньорски организации:
bit Schulungscenter GmbH, Австрия

N.E.T. Associazione Culturale, Италия

SystServ, Гърция

BATTI, България

SGS Technos SA, Испания

SC CRCE srl, Румъния

CABIT - Начално обучение за водачи на електрически товарни велосипеди

По-голямата част от кратките товарните превози в градовете се извършват от бусове и автомобили, които използват гориво. В последно време набира скорост друга алтернатива – велосипеди със задвижване на ток, но с много по-голям товарен обем от обикновените ел. колела: „електрическите товарни велосипеди“ с мотори, който подпомагат водача, не отделят вредни емисии и са много по-тихи от автомобилите. При по-широко приложение, тези превозни средства ще допринесат значително за намаляването на атмосферното и шумовото замърсяване.

Мисията на настоящия проект е да даде тласък на това движение – от пренос на товари чрез двигатели с вътрешно горене към използване на електрически товарни велосипеди. Общата ни цел е да подпомогнем общински, бизнес и други начинания, които възнамеряват да приложат този тип транспорт в своята дейност. 

Във всяка страна с партньор в проекта, както и по-общо в Европа, редица компании интегрират електрическите товарни велосипеди като средство за устойчив транспорт на къси разстояния. Това обаче се прави „на парче“, като липсват общи стандарти за водачите, дори в рамките на отделните компании. След консултации с редица организации стана ясно, че най-голяма е нуждата от адресиране на компетенциите именно на водачите, които отговарят за разноса на обемни и тежки пратки по натоварените градски маршрути. Към момента за тях няма изискване за какъвто и да е курс, за да шофират електрическите товарни велосипеди. Всяко обучение, което получават, е специфично за бизнеса или организацията, която ги наема.

Следователно, настоящият проект таргетира общини и компании, които използват (или планират да въведат) електрически товарни велосипеди и ще създаде обучителна програма, насочена специфично към техните водачи. Това ще им позволи не само да използват тези превозни средства по най-ефективния, безопасен и компетентен начин, но и да ги поддържат в изправност. Обучението ще бъде достъпно напълно безплатно на сайта на проекта. За да се отговори на нуждата на целевата група – именно на водачите, които са постоянно в движение – обучението ще може да се достъпи и от специално създадено мобилно приложение.