Проект ArcheoDanube

Археологическият парк в градската среда като средство за устойчиво местно развитие – АrcheoDanube

Акроним на проекта: ArcheoDanube

Име на проекта: Археологическият парк в градската среда като средство за устойчиво местно развитие

Програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Продължителност: 07/2020 - 12/2022

Страни партньори: Словения, Унгария, Румъния, Хърватия, Германия, България, Чехия, Австрия, Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия

ДУНАВСКОТО културно наследство в градовете е богато и разнообразно, но е пренебрегнато поради липсата на общи политики, знания и ресурси. Всички партньори се сблъскват с еднакви предизвикателства, а именно: как да се представи и интегрира археологическото богатство в модерната социална среда, как да бъде съвместено то със застроените части в градовете, как да се интегрират запазените останки към нови сгради и как да се постигнат устойчиво развитие, икономически ефект и видимост отвъд месното население (културен туризъм). 

Проектът ще подобри и ускори сътрудничеството между партньорите в програмата „Дунав“, за да се запази, подпомогне и облагороди културното наследство посредством археологически паркове – инструмент за развитието на архео-туризъм. Проектът проправя пътя към създаването на конкретни планове, обучения, инструменти и пилотни акции за подобряването на ефективността на културните обекти с цел подпомагане на нови инициативи. 

При все това, проектът ще бъде и средство, чрез което местните ще могат да управляват, контролират и запазят своите културни и исторически ресурси. Още повече, проектът ще спомогне за все по-тесни връзки между местната и глобалната култура.

За да бъдат културните ценности запазени и достъпни за следващите поколения, необходимо е да се създаде концепция за интегрирано планиране. Този проект ще промотира именно разбирането за археологическите паркове като концепция, която съвместява археологическото богатство, развитието на градската среда и културния туризъм. 

 

Oпазване на археологически обекти с археопланове

Как да опазим археологическото наследство в градовете? Как да го запазим и представим in situ? Как да доближим историята и културното наследство до гражданите? Проектът ArcheoDanube, съфинансиран от ЕС, ще ни помогне да отговорим на тези въпроси. Проектът има за цел да ни помогне да запазим културното наследство за бъдещите поколения по иновативен начин с помощта на археологически паркове и как да развиваме археотуризма.

Picture-1

„Европа има културно наследство с неоценима стойност. Важно е да го запазим и направим достъпно. Един от начините да го направим е чрез Археопарковете, където хората могат да се докоснат до археологията по туристически начин. Ние проучваме как могат да бъдат реализирани такива паркове в градски условия в проекта Археодунав. Ние се учим един от друг и осъществяваме оживен обмен за това...”- водещият партньор на проекта подчерта значението на проекта водещият партньор.

Първата транснационална среща на партньори и заинтересовани страни на живо по проекта Археодунав в рамките на Дунавската транснационална програма, се проведе във Виена на 11-13 октомври 2021 г., където повечето от партньорите и заинтересованите страни също присъстваха и участваха в интерактивните сесии и работилници. На срещата присъстваха 22 участници от 9 държави.

Срещата беше чудесна възможност за партньорството и участниците да се поучат от историята и един от друг. Фантастични лектори с голям професионален опит бяха поканени да ни дадат примери как археотуризмът и опазването на културното наследство могат да работят ефективно и успешно.

Учебният процес все още продължава и на теоретично ниво. Участниците в срещата направихатуристическа обиколка в сърцето на Виена, за да разгледат останките на древния римски град, а също и така да посетят археопарка Карнунтум.

Тези обиколки с екскурзовод помогнаха на участниците и партньорите по проекта да научат много за представянето и опазването на културното наследство.

В следващата фаза на проекта партньорите по проекта ще работят усилено върху подготовката на някои интерактивни и иновативни инструменти, които ще ви помогнат да научите за историята на вашия любим град по забавен начин. Инструментът вчера-днес-утре и приложението ArcheoTales ще ни помогнат в тази насока.

 

ArcheoDanube се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и се финансира съвместно от фондовете ЕФРР, ЕИС, ИПП и Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството.

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Уебсайт на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube