Проект „Данова“

Иновативни транспортни услуги за незрящи и частично зрящи пътници в Дунавския регион – ДАНОВА

ДАНОВА – Иновативни транспортни услуги за незрящи и частично зрящи пътници в Дунавския регион е международен проект съфинансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, една от програмите за Европейско Териториално Сътрудничество, финансирана от Европейския Съюз. Целта на проекта ДАНОВА е да се подобри достъпа до летища, ЖП гари, автобусни и морски гари за незрящи и частично зрящи хора чрез създаването на нов набор от услуги и компетенции, така че пътниците с такива затруднения да получават пълен достъп до транспортна информация и услуги. Проектът е с продължителност 30 месеца (1-ви юли 2020 – 31 декември 2020)  и включва партньори от 9 различни държави, мотивирани да работят заедно, за да направят транспортните съоръжения по-достъпни.

Над 30 милиона са незрящите и частично зрящите хора в Европа, които не могат да пътуват самостоятелно, тъй като над 96% от Европейската транспортна мрежа, особено в Дунавския регион, не е напълно достъпна до лица със зрителни увреждания. Много от незрящите и полу зрящите пътници намират за изключително трудно, а понякога дори за невъзможно, да използват традиционните транспортни методи като самолети, ЖП транспорт и градски транспорт. Причините за това са разнородни: незрящите и полу зрящите пътници нямат равен достъп до актуална визуална или писмена информация относно транспорта; персоналът често не е обучен да подпомага и комуникира ефективно с хора със зрителни проблеми; липсва адекватна инфраструктура; съществуват разлики в националните норми на различните държави относно достъпа до транспортни услуги. В Дунавския множество организации, представляващи незрящите и частично зрящите, търсят нови решения за услуги, които ще направят транспортните съоръжения по-отворени и достъпни, така че незрящите да бъдат третирани като равни.

Целта на ДАНОВА е да отговори на тази нужда като произведе няколко конкретни и видими резултата чрез интегриран и транснационален подход:

 • Международно изследване на най-добрите практики, които да се приложат в Дунавския регион;
 • Стратегия за капитализация, която ще помогне на заинтересованите страни да приложат идентифицираните решения ефективно;
 • Включване на заинтересованите страни в изготвянето на нова транснационална концепция за изцяло достъпна транспортна система за незрящите и частично зрящите пътници в Дунавския регион;
 • Тестване на иновативните решения във включените области
 • Подготовка на персонала относно новите услуги и адекватната комуникация и помощ към незрящи пътници.

Консорциума от 14 партньорски организации се води от летище Дубровник (Хърватия). Профилите на партньорите с добре балансирани с оглед техните задължения и включва и други летища, морски гари, изследователски организации, местни органи и асоциации на незрящите: Летище Братислава, Летище Будапеща, Център на транспорта Будапеща, Университет Марибор, Българска Асоциация за Трансфер на Технологии и Иновации, Хърватски Съюз на Незрящите, Австрийска Федерация на Незрящите и Частично Зрящите, Управа Летище Дубровник, Община Марибор, Летища Черна Гора, Морска Гара Котор, Международно Летище Сараево, Молдовска Асоциация на Незрящите. Проектът включва и 4 асоциирани партньора: Словашки Съюз на Незрящите и Частично Зрящите, Летище Любляна, Служба по Гражданска Авиация на Република Молдова и Иновационен център ДЕКС.

Детайли на проекта:

Проектен Номер: 543

Начална дата: 01.07.2020

Крайна Дата 31.12.2022

Брошура на проект "Данова"

Danova Capitalisation Strategy

Предстоящ конкурс за идеи по проект Danova

Press-release in English
Уважаеми иноватори, практици, концептуални мислители, предприемачи, креативни личности от всички среди, стартиращи фирми, изследователски организации и фирми, работещи по иновативни и достъпни транспортни решения, екипът на проекта DANOVA с удоволствие обявява предстоящия конкурс за събиране на идеи.
Проектът Interreg „DANOVA: Иновативни транспортни услуги за слепи и слабовиждащи пътници в Дунавския регион“ е транснационален проект за сътрудничество, съфинансиран от ЕФРР, IPA и ENI (фондове на Европейския съюз).

DANOVA има за цел да подобри достъпността на летища, морски пристанища и жп / автогари, като разработи набор от нови услуги и компетенции, които ще позволят на пътниците с увредено зрение да имат пълен достъп до цялата информация и услуги за транспорт. Партньорството ви кани да допринесете с допълнителни знания за решения, които могат да направят транспортните съоръжения по-достъпни за хора с увреждания или лишени от зрение.

С тази покана имате възможност да представите идеята си пред заинтересовани страни от различни държави в областта на транспорта и пред организации, представляващи хора с намалено зрение или такива, които са лишени от него. Всички кандидатствали запазват пълни права върху идеите си. Победителят може да представи идеята на последната конференция по проекта във Виена и да бъде част от официалната публикация на проекта, обобщаваща избраните идеи! Освен това можете да се възползвате от установяването на контакти със заинтересованите страни и акционерите и получаването на обратна връзка за вашата идея.

Поканата за новаторски идеи за достъпност на транспортни съоръжения за слепи и слабо зрящи хора ще бъде отворена за подаване на идеи от 1 септември до 15 октомври 2021 г. Периодът с въпроси и отговори ще се проведе до 11 октомври 2021 г., първият преглед в средата на ноември 2021 г., а решението и обявяването на победителя на 1 декември 2021 г.

Идеи ще се приемат по две направления:

 • Инфраструктурни подобрения: преобразуване или адаптиране на инфраструктурата по начин, който да я направи по-достъпна за хора с ограничено зрение и лишени от зрение; те включват промени или допълнения, като техническо оборудване, което е инсталирано на изградена конструкция;
 • Подмомагаща технология: Устройства и др., предназначени специално за подпомагане на хора със зрителни увреждания в транспортната и мобилната инфраструктура

Критерии за подбор на идеите:

Предложенията трябва да решат въпроса за безопасна и независима мобилност за хора с нарушения или липса на зрение. Идеите ще бъдат оценявани от международно интердисциплинарно жури, състоящо се от представители на партньорските организации и поканени експерти. Предмет на оценката ще бъде качеството на идеята и нейната връзка с транснационалната концепция за напълно достъпно летище/морско пристанище/жп гари, спирки за трамваи и автобуси.

Конкретните критерии са:

 • директна връзка с транспорта
 • наличие на инфраструктура, върху която да се основава идеята
 • начални умения, необходими за използването на решението
 • добавена стойност в сравнение със съществуващите решения
 • време за изпълнение
 • бюджетни и оперативни разходи

Окончателното решение за резултатите от поканата за събиране на идеи ще бъде публично оповестено през декември 2021 г. на уебсайта на програмата Interreg Danube Transnational. Моля, изпратете всички свързани въпроси към БАТТИ - на battinnovation@gmail.com до 11 октомври 2021 г. Хората и организациите, предоставили одобрените идеи ще имат възможност да ги представят на последната конференция във Виена през 2022г. с покрити от проекта разходи за пътуване и настаняване.

Бъдете в течение с информация за конкурса, както и за проект DANOVA, като последвате официалните канали на комуникация: