Сдружение „Българска Асоциация за Трансфер на Технологии и Иновации“ (БАТТИ) кани всички желаещи да вземат участие в организирани безплатни обучителни семинари и тренировъчни симулации в случаи на бедствия и аварии в използването на системи за вземане на решения и нови технологии в градовете Варна и Бургас на датите 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 2020г. Участници в обученията могат да бъдат всички граждани, които искат да научат как да реагират при бедствия, аварии и инциденти и как да помогнат на себе си и околните чрез оказване на долекарска грижа.

Обученията ще бъдат двумодулни. Първият модул са обучения на тема „РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ„, представени от привлечени експерти БЧК в гр. Варна и гр. Бургас.

Вторият модул ще именован „СИСТЕМИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО“ ще се състои съответно в сградите на БНР – гр. Варна и на Младежки дом гр. Бургас. Те ще се проведат следобед – графикът на обученията е съобразно желаната дата.

Програмата за модул 1 е:
Основни понятия и видове природни бедствия; Методи и технологии за защита. Оказване на първа долекарска помощ при:
наранявания и счупвания; при кръвотечение; при измръзване; при попадане на чуждо тяло в окото; при слънчев и топлинен удар; при ухапвания от змия, куче, насекомо и др.; при състояние на безсъзнание; при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението;
Поведение при оказване на помощ на пострадали хора – подход и оценка на състоянието; осъществяване на връзка и ползване на технологични решеня. Практически упражения и симулации за оказване на първа долекарска помощ – техника за осигуряване на свободни дохателни пътища; непряк сърдечен масаж при липса на сърдечна дейност; странично стабилно положение; работа с манекен. Практическа работа при травми на опорно-двигателния апарат.

По време на обучението по модул 2 „Системи за вземане на решение и нови технологии при бедствия и аварии“, курсистите ще научат на първо място кои са най-възможните бедствия и аварии, които могат да възникнат в Черноморския регион. По-нататък, курсистите ще научат различните обстоятелства, които следва да се вземат предвид в условията на различни бедствия и аварии; различните типове пожари и методите за справяне с тях. Накрая ще бъдат разгледани основните насоки от Световната здравна организация във връзка с подходящото ни поведение в пандемични условия.

В края на курса всеки участник ще получи удостоверение за участие в проекта. Посетилите първи модул, ще получат и удостоверение, доказващо възможността на приносителя му за оказване на Първа долекарска помощ, издадено от БЧК, валидно 5 години на територията на ЕС.

Желаещите да участват следва да заявят интерес като пишат имейл на info@usmivka.org и изберат желаната от тях дата и модула, на който ще присъстват,  след което ще получат потвърждение за участие и часовете на обучение за съответната дата.

Обучението се извършва от сдружение „Дари усмивка“ по възложение на Българска Асоциация за Трансфер на Технологии и Иновации (БАТТИ) в рамките на проект АLERT с цел повишаване на гражданския и институционалния капацитет за справяне с бедствия и аварии в Черноморския регион. При приключване на проекта БАТТИ ще изготви мобилно приложение, чрез което потребителите могат както да регистрират, така и да отговарят на сигнали за бедствия, аварии, инциденти и животни в беда. БАТТИ ще уведоми всеки от участниците, когато приложението е достъпно за сваляне