Kонкурс за иновативни идеи в транспорта за хора с нарушено зрение по проект Danova – награден фонд 10,000 евро!

Press-release in English
Уважаеми иноватори, практици, теоретици, предприемачи, креативни личности от всички среди, стартиращи фирми, изследователски организации и фирми, работещи по иновативни и достъпни транспортни решения, екипът на проект DANOVA с удоволствие обявява предстоящия конкурс за събиране на идеи.
Проектът Interreg „DANOVA: Иновативни транспортни услуги за слепи и хора, лишени от зрение в Дунавския регион“ е транснационален проект за сътрудничество, съфинансиран от ЕФРР, IPA и ENI (фондове на Европейския съюз).

DANOVA има за цел да подобри достъпността на летища, морски пристанища и ЖП / автогари, като разработи набор от нови услуги и компетенции, които ще позволят на пътниците с увредено зрение да имат пълен достъп до цялата информация и услуги за транспорт. Партньорството ви кани да допринесете с допълнителни знания за решения, които могат да направят транспортните съоръжения по-достъпни за хора с увреждания или лишени от зрение.

С този конкурс имате възможност да представите идеята си пред заинтересовани страни от различни държави в областта на транспорта и пред организации, представляващи хора с намалено зрение или такива, които са лишени от него. Всички кандидатствали запазват пълни права върху идеите си. Победителят ще спечели 10,000 евро бруто, а също представяне на идеята си на последната конференция по проекта във Виена и да бъде част от официалната публикация на проекта, обобщаваща избраните идеи! Освен това можете да се възползвате от установяването на контакти със заинтересованите страни и получаването на обратна връзка за вашата идея.

Конкурсът за новаторски идеи за достъпност на транспортни съоръжения за слепи и слабо зрящи хора ще бъде отворен за подаване на идеи от 1 септември до 30 ноември 2021 г. Периодът, в който може да бъдат задавани въпроси към организаторите на конкурса (Сдружение „Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации“ е българският партньор)  е до 25 ноември 2021 г., решението и обявяването на победителя ще се случи на 31 януари 2022г. Финалната конференция на проект Данова е през декември 2022г., като разходите за пътуване и престой за победителя ще бъдат покрити от бюджета на проекта.

Идеи ще се приемат по две направления:

  • Инфраструктурни подобрения: преобразуване или адаптиране на инфраструктурата по начин, който да я направи по-достъпна за хора с ограничено зрение и лишени от зрение; те включват промени или допълнения, като техническо оборудване, което е инсталирано на изградена конструкция;
  • Подмомагаща технология: Устройства и др., предназначени специално за подпомагане на хора със зрителни увреждания в транспортната и мобилната инфраструктура

Критерии за подбор на идеите:

Предложенията трябва да решат въпроса за безопасна и независима мобилност за хора с нарушения или липса на зрение. Идеите ще бъдат оценявани от международно интердисциплинарно жури, състоящо се от представители на партньорските организации и поканени експерти. Предмет на оценката ще бъде качеството на идеята и нейната връзка с транснационалната концепция за напълно достъпно летище/морско пристанище/жп гари, спирки за трамваи и автобуси.

Конкретните критерии са:

  • директна връзка с транспорта
  • наличие на инфраструктура, върху която да се основава идеята
  • начални умения, необходими за използването на решението
  • добавена стойност в сравнение със съществуващите решения
  • време за изпълнение
  • бюджетни и оперативни разходи

 

Формулярът за попълване е достъпен на този адрес. Окончателното решение за резултатите от поканата за събиране на идеи ще бъде публично оповестено през февруари 2022 г. на уебсайта ни, а също и на този на програмата Interreg Danube Transnational. Моля, изпратете всички свързани въпроси към БАТТИ – на battinnovation@gmail.com до 30 ноември 2021 г. Хората и организациите, предоставили одобрените идеи ще имат възможност да ги представят на последната конференция във Виена през 2022г. с покрити от проекта разходи за пътуване и настаняване.

Бъдете в течение с информация за конкурса, както и за проект DANOVA, като последвате официалните канали на комуникация:

Интернет сайт Facebook  Instagram