Проект ArcheoDanube – new

Дунавска международна програма
Проект ArcheoDanube – new

Проект „Sibila“

Еразъм +
Проект „Sibila“

Проект „CABIT“

Еразъм +
Проект „CABIT“

Конкурс за събиране на идеи – проект Данова

Дунавска международна програма
Конкурс за събиране на идеи – проект Данова

Проект „Данова“

Дунавска международна програма
Проект „Данова“

Обучителни семинари

Дунавска международна програма
Обучителни семинари

Проект „TREASURE“

Програма "Черноморски басейн 2014-2020"
Проект „TREASURE“

Проект „ALERT“

Програма "Черноморски басейн 2014-2020"
Проект „ALERT“

Проект „i- CARE“

Еразъм +
Проект „i- CARE“

Проект „Ekotextyle“

Еразъм +
Проект „Ekotextyle“