Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България

1 април, 2021By adminБез категория

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014 - 2020

Програмата Interreg V-A Румъния-България е одобрена от Европейската комисия!

Общ бюджет от 258,4 милиона евро (215,7 от Европейския фонд за регионално развитие) вече е на разположение за 7 окръга в Румъния (Констанца, Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш) и 8 области в България (Видин , Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич). Граничната зона ще бъде подобрена чрез съвместни проекти с трансгранично въздействие.

Пет приоритетни оси (с изключение на приоритетната ос за техническа помощ) ще финансират проекти в области като: устойчив транспорт, опазване на околната среда, насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяване и управление на риска, устойчива и качествена заетост, повишаване на институционалния капацитет на публичните власти и заинтересованите страни.

Румънският управляващ орган (Министерство на регионалното развитие и публичната администрация), Българският национален орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Съвместният секретариат от Кълъраш (в рамките на Регионалната служба за трансгранично сътрудничество Кълъраш) в момента подготвят стартирането на първи покани за представяне на предложения.

Моля, консултирайте се с официалния сайт за актуална информация: www.cbcromaniabulgaria.eu или ни следвайте в социалните медии https://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme.

Програма Interreg V-A Румъния-България

Приложения

Други документи

 

Първо приемане на предложения: Щракнете тук