БАТТИ София е основана през 2015 година с идеята да създаде регионално общество от иноватори и професионалисти в сферата на технологиите, да промотира високи стандарти и да предлага помощ на малки и средни предприятия, неправителствени организации, обществения сектор, университети и други. Целта на организацията е обмен на добри практики и опит за развитие на икономиката, подобряване на качеството на живот и създаването на блага в София и региона.

София е столицата на България и най-големият град в страната. Тя е 14ти по големина град в Европейския съюз с население от над 1.3 милиона човека. Градът е разположен в подножието на планината Витоша, в западната част на страната (на 50 км от границата със Сърбия). Местоположението на града в центъра на Балканите я прави връзка между Черно и Адриатическо море.

Много от значимите университети, културни институции и търговски компании на България са съсредоточени в София. Градът е най-достъпната столица за посещения в Европа (2013). Като столица, София помещава държавните власти - изпълнителна, законодателна, съдебна- централите на всички политически партии и делегацията на Европейската комисия. 

Все повече София се превръща в дестинация за аутсорсинг на интернационални компании -IBM, Hewlett-Packard, SAP, Siemens, Software AG и други. Bulgaria Air - националната авиолиния на България се помещава на базата на летище София. Между 2007 и 2011 градът е привлякъл общо $11,6 милиарда  в преки чуждестранни инвестиции.

През Януари 2015 София се нарежда на 30 място в класацията на 300 глобални градове по отношение на растеж на заетостта и реален БВП на глава на население през 2013-2014. Това е най-високото постижение за градовете в югоизточна Европа. Поради развиващата се инфраструктура и стратегическото си местоположение, София е значим хъб за международния железопътен и автомобилен транспорт. Три от десет пан-европейски транспортни коридори минават през града: IV, VIII и X. Всички видове транспорт (без водния) намират приложение тук. Летище София обслужва почти 4 милиона пътници годишно. Градският транспорт е добре уреден - автобуси, трамваи и тролейбуси обслужват града. Софийското метро е пуснато в действие през 1999 г и вече има две линии и 34 спирки.

В София е концентрирана голяма част от националното висше образование включващо 109,000 студенти и 22 от 51 висши заведения в страната. Други институции от национално значение са Българска академия на науките (БАН) и Националната библиотека "Св св Кирил и Методи". БАН е катализатор на научното проучване в страната и дава работа на повече от 4500 учени в различни институти, включително Българската космическа агенция.

Открити конкурси:

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г.