БАТТИ Русе е основана през 2015 година с идеята да създаде регионално общество от иноватори и професионалисти в сферата на технологиите, да промотира високи стандарти и да предлага помощ на малки и средни предприятия, неправителствени организации, обществения сектор, университети и други. Целта на организацията е обмен на добри практики и опит за развитие на икономиката, подобряване на качеството на живот и създаването на блага в Русе и региона.

Русе е петият по големина град в България и център на община населявана от 167,585 човека. Русе се намира в североизточната част на страната, на бреговете на река Дунав, срещу румънския град Гюргево. Русе е най-значимото речно пристанище на страната на международния пазар.

Русе е известен с архитектурата в стил нео-барок и нео-рококо от XIX и XX век, която привлича много туристи. След освобождението на България през 1878 година, Русе се превръща в един от ключовите културни и икономически центрове на страната. Русе е известен с множеството иновации на българската сцена:

1864 - първата печатница в България;

1867 - първата железопътна линия между Русе и Варна;

1879 - първото агрономическо училище  "Образцов чифлик" (днес Институт по земеделски науки);

1881 - първият стоманен кораб е построен;

1881 - първата частна българска банка "Гирдап";

1883 - първата метеорологична станция;

1884 - първата фармацевтична асоциация;

1890 - първата Търговска и индустриална камара;

1891 - първата застрахователна агенция "България";

1896 - първият ръчноуправляван асансьор;

1897 - първата филмова прожекция;

 

 

Открити конкурси:

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020

ДУНАВСКА МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА