Клонът на БАТТИ във Видин е основан през 2021 година с идеята да създаде регионално общество от иноватори и професионалисти в сферата на технологиите, да промотира високи стандарти и да предлага помощ на малки и средни предприятия, неправителствени организации, обществения сектор, университети и други. Целта на организацията е обмен на добри практики и опит за развитие на икономиката, и подобряването на качеството на живот във Видин и региона.

Вѝдин е областен и общински град в Северозападна България, разположен по поречието на река Дунав. Той е административен и стопански център на едноименните община Видин и област Видин. НСИ определя населението на града на 40 620 жители към 2019 г.

Градът е разположен край река Дунав. Той е първото голямо пристанище в страната по течението на реката и начална точка на Републикански път I-1, водещ до границата с Гърция при Кулата. На 2 km от града е разположен фериботният комплекс, който през 2013 г. е заменен от втори мост по българското течение на реката, наречен „Нова Европа“ (известен по-рано като „Дунав мост 2“ или „мост Видин – Калафат“). Срещу Видин е разположен град Калафат, Румъния.

Изграден е вторият мост „Нова Европа“ над река Дунав между България и Румъния (известен по-рано като „Дунав мост 2“ или „мост Видин – Калафат“), което е предпоставка за развитието на икономиката на града и региона. През Видин преминават 2 европейски транспортни коридора – 4-ти и 7-и.