БАТТИ е неправителствена организация с централен офис в град Варна и клонове в София, Русе, Бургас и Благоевград. Експертите на БАТТИ са били част от повече от 60 регионални и интернационални проекти като главен организатор и партньор.

 

ПРОГРАМИ

Черноморски басейн 2014-2020

Черноморски басейн 2014-2020

12 октомври, 2018

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ Участващи държави и обхват на програмата: Държави членки на ЕС: България, Гърция, Румъния Държави партньори: Армения, Грузия, Молдова, Турция и Украйна Обхватът на програмата включва целеви региони, големи социални и икономически центрове важни в черноморския регион: Региони: Румъния: югоизточен България: североизточен и югоизточен … Read More

ДУНАВСКА МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА

ДУНАВСКА МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА

26 октомври, 2015

ДУНАВСКА МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА Презентация на програмата Дунавската международна програма е финансов инструмент на Европейско териториално сътрудничество (ЕТС), още познато като Interreg. ETC е една от целите на кохесионната политиката на Европейския съюз и предоставя рамка за извършването на съвместни дейности и обмен на политики между национални, регионални и локални участници от държавите членки. Дунавската международна … Read More

 

От нашите клиенти

 

ПАРТНЬОРИ